mercredi 30 janvier 2013

30/01/13

 Oleh Ilika training


- Oaj 32kg : 5'+5'

- Jerk 2X24kg : 2'

- Clean 2X28kg : 3'

- Oalc 40kg : 2'+2'

... - press 2X16kg : 13rep + 2X20kg : 6rep

- plyo : 20+15rep

- abs : 100rep

dimanche 27 janvier 2013

27/01/13

 training by Oleh Ilika


- Oalc 30kg : 6'+6'

- 1swing+1clean+1Pushpress 28kg : 4'+4'

- press 2X16kg : 13+8rep

- deadlift 60kg : 45rep

- plyo : 50rep

- abs : 100rep

jeudi 24 janvier 2013

24/01/13

 training by Oleh Ilika


- OAJ 30kg : 5'+5'

- Jerk 2X24kg : 2'

- Clean 2X28kg : 3'

- OAC 32kg : 2'+2'

- Press 2X16kg : 12rep

- Plyo : 15+20rep

- ABS : 100rep

jeudi 17 janvier 2013

17/01/13

Oleh Ilika training


- Oaj 30kg : 5'+5'

- jerk 2X22kg : 2'

- clean 2X24kg : 3'

- Oac 32kg : 2'+2'

- plyo : 30+40rep

- abs : 100rep

lundi 7 janvier 2013

07/01/13

 Oleh Ilika training


- oalc 20kg : 35'

- 2swing+1clean 2X24kg : 3'

- plyo : 50rep

dimanche 6 janvier 2013

06/01/13

 by Oleh Ilika


- Oalc 28kg : 5'+5'

- 1swing + 1clean + 1 push press 24kg : 4'+4'

- deadlift 60kg : 35rep

- plyo : 30+35rep

- abs : 100rep

vendredi 4 janvier 2013

04/01/13

training by Oleh Ilika


- Oalc 32kg : 8 series de 3'45

- Clean 2X16kg : 2'

- plyo : 26+30rep

- abs : 100rep